Mzdové účetnictví malých i velkých organizací
Zpracováváme mzdy včetně všech náležitostí a povinností v souladu s úřady a platnou legislativou pro malé i velké organizace. Při zpracování mezd jsme diskrétní a ctíme citlivost informací Vaší společnosti.
Můžeme Vám zřídit přístup do našeho serveru a Vy máte tak kdykoliv přístup k datům Vašich zaměstnanců. Všechny naše služby poskytujeme s veškerým servisem a osobním přístupem. Zastoupíme Vás na úřadech včetně kontrol, odešleme veškerá povinná hlášení.
Agenda obsahuje:
 • měsíční zpracování mezd včetně výplatních listin, odvodů na sociální, zdravotní pojištění a zálohy na daň ze závislé činnosti
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců
 • mzdové listy zaměstnanců
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
 • zpracování inventur účtů
 • přihlašování nově nastupujících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • odhlašování odcházejících zaměstnanců u sociální správy a zdravotních pojišťoven
 • roční vyúčtování daně z příjmu odvedené zaměstnavatelem
 • roční vyúčtování srážkové daně odvedené zaměstnavatelem
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmu