Kompletní vedení účetnictví právnických osob a daňové evidence fyzických osob (živnostníků).
Zpracujeme Vám kompletně účetnictví nebo daňovou evidenci. Ať již necháte celou agendu jen na nás nebo budeme spolupracovat formou vzdáleného přístupu do systému, je na dohodě. Sami aktivně pohlídáme důležité účetní ukazatele, upozorníme Vás na vhodné kroky a navrhneme řešení. Za naší prací si stojíme, proto Vás zastoupíme na všech kontrolách.
Samozřejmostí je:
  • průběžné zpracování dokladů
  • vedení účetních knih, (hlavní kniha, účetní deník, pokladní knihy, kniha pohledávek a závazků, banka)
  • sledování sald jednotlivých účtů
  • vedení investičního majetku a drobného investičního majetku
  • účetní zpracování inventarizace skladu zboží, materiálu
  • zpracování měsíčních odvodů daně z příjmu vybírané srážkou
  • zpracování roční účetní závěrky včetně daňového přiznání daně z příjmu, silniční daně a ostatních daní
  • zpracování inventur účtů
  • seznamování zákazníků s novými předpisy
  • informace klientovi o blížících se daňových termínech
Mezi naše klienty patří malé a střední společnosti z různých oborů, ale i OSVČ. Zpracováváme účetnictví i pro mimopražské klienty.
Nemáme pevně stanovený ceník, protože většina firem je velmi osobitá. Cenu poskytovaných služeb stanovujeme dohodou, dle osobního jednání s klientem podle množství dokladů, ale i dle náročnosti jejich zpracování.